วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม ปฐมกาล 24:1-21 “ผู้หญิงที่มีน้ำใจ”

เมื่ออิสอัคเติบโตขึ้นจนถึงวัยที่จะต้องแต่งงาน อับราฮัมจะส่งคนรับใช้ของท่านกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนเพื่อจะเสาะหาหญิงสาวกลับมาแต่งงานกับอิสอัค ซึ่งผู้หญิงคนนั้นคือ เรเบคาห์ เราจะมาดูกันว่า เรเบคาห์มีคุณลักษณะอย่างไร จึงทำให้เธอถูกเลือกและได้แต่งงานกับอิสอัค

Q1  คนรับใช้ของอับราฮัมอธิษฐานเผื่อหญิงที่จะมาเป็นภรรยาของอิสอัคอย่างไร? และเรเบคาห์กระทำสิ่งใดบ้างที่สอดคล้องกับคำอธิษฐาน? (ดูข้อ 14, 17-20 ประกอบ)
Q2  การมีน้ำใจคือ การเอาใจใส่ในความทุกข์สุขของผู้อื่น โดยที่ไม่ต้องมีคนมาคอยเตือนหรือบอกให้ทำ เหมือนกับที่เรเบคาห์ทำให้กับคนรับใช้ของอับราฮัม อธิษฐานขอพระเจ้าให้สิ่งนี้จะเกิดผลในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *