วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม อิสยาห์ 40:27-31 “พระเจ้าเนืองนิตย์”

ความยิ่งใหญ่และการครอบครองของพระเจ้านอกจากจะแสดงออกผ่านการทรงสร้าง การพิพากษา ไม้กางเขน การดูแลการจัดการโลกใบนี้แล้ว ยังแสดงออกผ่านการไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้าด้วย

Q1  คำว่า “พระเจ้าเนืองนิตย์” “มิได้ทรงอ่อนเปลี้ย” “มิได้ทรงเหน็ดเหนื่อย” “เหลือที่จะหยั่งรู้” ในข้อ 28 สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ และการครอบครองของพระเจ้าอย่างไร?
Q2  อธิษฐานขอให้พระสัญญาของพระเจ้าในข้อที่ 31 เป็นจริงในชีวิตของคุณ เพื่อคุณจะมีประสบการณ์ในเรื่องความยิ่งใหญ่และการครอบครองของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *