วันพุธที่ 4 มิถุนายน สดุดี 115:9-11 “ไว้วางใจ”

9 อิสราเอลเอ๋ย จงวางใจในพระเจ้าเถิด
พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทั้งหลาย
10
พงศ์พันธุ์อาโรนเอ๋ย จงวางใจในพระเจ้าเถิด
พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทั้งหลาย
11
ท่านผู้เกรงกลัวพระเจ้าเอ๋ย จงวางใจในพระเจ้าเถิด
พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทั้งหลาย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ จากคำ “อิสราเอลเอ๋ย” “พงศ์พันธ์อาโรนเอ๋ย” “ท่านผู้เกรงกลัวพระเจ้าเอ๋ย” คุณคิดว่า ใครคือคนที่ควรจะวางใจพระเจ้า?
Q2  พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการไว้วางใจพระเจ้าในเรื่องราวต่างๆ ที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *