วันพุธที่ 18 มิถุนายน ปฐมกาล 6:1-8 “โนอาห์ – ความชั่วร้าย”

ความผิดบาปไม่เพียงแต่จะส่งผลของมันคือ ความตาย กับมนุษย์ทุกคนเท่านั้น แต่มันยังทำงานของมันอย่างต่อเนื่องในมนุษย์ทุกๆ คนที่จะหันหลังให้กับพระเจ้า ไม่เชื่อฟังพระเจ้า และทำความผิดบาปมากขึ้นเรื่อยๆ ลูกหลานของอาดัมและเอวาที่เชื่อพระเจ้า (ซึ่งในที่นี้ถูกเรียกว่า บุตรชายของพระเจ้า) ก็เริ่มหันหลังให้พระเจ้า และแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า (ซึ่งในที่นี้ถูกเรียกว่า บุตรหญิงของมนุษย์)

Q1  นอกจากพระเจ้าจะทรงเสียพระทัยมากแล้ว (ข้อ 6) พระองค์ได้บรรยายถึงความชั่วร้ายที่มีในมนุษย์อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 5 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่าสภาพสังคม และชีวิตของคนในปัจจุบันมีความใกล้เคียงกับความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในยุคของโนอาห์หรือไม่ ในฐานะของคริสเตียน คุณมีส่วนในการยับยั้งความชั่วร้ายเหล่านี้อย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *