วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน ปฐมกาล 6:9-22 “โนอาห์ – เรือลำแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

ท่ามกลางความชั่วร้ายบนแผ่นดินโลก พระคัมภีร์บันทึกว่า มีเพียงพงศ์พันธ์ของโนอาห์ที่ดำเนินไปกับพระเจ้า และพระเจ้าทรงตัดสินใจที่จะทำลายล้างมนุษย์ทั้งแผ่นดินด้วยการให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ (ข้อ 17) โดยพระองค์ตรัสกับโนอาห์ว่า “เราตัดสินใจแล้วว่า จะให้บรรดามนุษย์ถึงความพินาศเสียที ด้วยเหตุว่าโลกเต็มไปด้วยความทารุณเพราะการกระทำของมนุษย์ ดูเถิด เราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก” (ข้อ 13)

Q1  พระเจ้าทรงช่วยเหลือโนอาห์ผู้ซึ่งเป็นคนชอบธรรม และดำเนินชีวิตติดสนิทด้วยวิธีการอย่างไร? (ดูข้อ 14, 18, 19, 20 ประกอบ)
Q2  “พระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาห์ทำอย่างไร โนอาห์ก็ทำอย่างนั้นทุกประการ” อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า เพื่อคุณจะทำได้เหมือนกับโนอาห์ เมื่อพระเจ้าตรัสกับคุณผ่านการเฝ้าเดี่ยว การอ่านพระคัมภีร์ การฟังคำเทศนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *