วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน สุภาษิต 18:22 “พบของดี”

มีหลายๆ คนในปัจจุบันนี้ที่มีความคิดว่า ถ้าไม่เจอคนที่ดีจริงๆ จะขออยู่เป็นโสด ไม่ยอมแต่งงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การแต่งงานเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องคิด พิจารณาให้ดี เรื่องของการแต่งงาน การสร้างครอบครัวเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง และคิดให้ดี ถ้าคุณอยากแต่งงานกับคนที่ดี และมีครอบครัวที่ดี

Q1  จากสุภาษิต 18:22 ที่ว่า “บุคคลที่พบภรรยาก็พบของดี และได้ความโปรดปรานจากพระเจ้า” คุณคิดว่า “การพบภรรยา” “พบของดี” และ “ได้ความโปรดปราน” มีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับชีวิตแต่งงาน ชีวิตครอบครัว?
Q2  ถ้าคุณแต่งงานแล้ว ลองคิดพิจารณาดูว่า “คุณพบของดีอะไรในคู่ชีวิตของคุณบ้าง?” และ “คู่ชีวิตของคุณได้พบของดีอะไรในชีวิตของคุณบ้าง? ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน คุณมีของดีอะไรบ้างที่จะทำให้คู่ชีวิตของคุณในอนาคต รู้ว่า คุณคือความโปรดปรานที่พระเจ้าทรงประทานให้กับคู่ชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *