วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน ปฐมกาล 12:1-4 “เป็นพร”

แม้ว่าอับราฮัมจะแต่งงาน และมีอายุได้ 75 ปี แต่พระเจ้าทรงเรียกให้อับราฮัมออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตน เพื่อจะสร้าง “ครอบครัว” อีกครั้ง ซึ่งเป็น “ครอบครัวใหม่” เป็นครอบครัวของพระเจ้า และแน่นอนว่า อับราฮัมตอบรับด้วยความยินดี และด้วยความตื่นเต้นที่จะสร้างครอบครัวใหม่อีกครั้งหนึ่ง

Q1  ลักษณะของครอบครัวใหม่ที่พระเจ้าให้อับราฮัมเริ่มสร้างนั้น มีลักษณะอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 2-3 ประกอบ)
Q2  จากประโยค “เราจะอวยพรเจ้า” “เจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร” และ “เราจะอวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้า” คุณคิดว่า คุณจะมีส่วนทำให้ครอบครัวของคุณได้รับการอวยพรจากพระเจ้า และเป็นพรสำหรับคนอื่นได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *