วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 4:9-22 “คำสั่งลา”

ในตอนท้ายของจดหมายฉบับนี้ เปาโลได้เล่าถึงเรื่องราวของท่านที่ถูกเพื่อนร่วมงาน คือ เดมาสทอดทิ้ง เพราะหลงรักโลก ส่วนเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ที่ต้องไปยังเมืองอื่นๆ มีแค่ลูกาที่อยู่เป็นเพื่อนท่าน และยังเล่าถึงการถูกต่อต้านจากอเล็กซานเดอร์ ซึ่งเป็นช่างทองแดง ที่มีส่วนในการพิจารณาคดีของเปาโล และได้ฝากความคิดถึงไปยังพี่น้องอีกหลายๆ คนที่ท่านรู้จัก และถ้าเป็นไปได้ท่านอยากจะเห็นหน้าของทิโมธีอีกสักครั้งหนึ่ง

Q1  ดูเหมือนสถานการณ์บั้นปลายชีวิตของเปาโลจะถูกทอดทิ้งให้อยู่เดียวดายแต่เพียงผู้เดียว แต่สำหรับเปาโลแล้วท่านคิดอย่างไรกับสถานการณ์ของตัวเอง? (ดูข้อ 17-18 ประกอบ)
Q2  แม้เปาโลจะเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณ ท่านเองก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน และจากพระเจ้า ผู้นำในคริสตจักรของคุณก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นศิษยาภิบาล อาจารย์ มัคนายก คณะธรรมกิจ คณะกรรมการดำเนินงาน ทุกคนต่างต้องการความช่วยเหลือ คุณจะมีส่วนช่วยเหลือผู้นำในคริสตจักรของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *