วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 4:1-8 “เป้าหมายสุดท้ายของชีวิต”

เปาโลได้ยืนยันว่า พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเพื่อพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย และพระองค์จะเสด็จมาอย่างแน่นอน เปาโลไม่อยากให้ผู้ที่เชื่อตื่นตระหนกจนไม่ทำอะไรเลย แต่หนุนใจให้ทิโมธีและผู้ที่เชื่อทุกคนเร่งประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า แม้ว่าผู้คนจะไม่สนใจเรื่องราวของพระเจ้าก็ตาม แต่ยังให้ผู้เชื่อทุกคนประกาศทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส

Q1  แม้ว่าเปาโลจะรู้ว่า ชีวิตของท่านจะต้องตายจากโลกใบนี้ไปอย่างแน่นอน แต่สิ่งใดที่ทำให้ท่านยังมีความชื่นชมยินดี และยังหนุนน้ำใจผู้เชื่อที่มีชีวิตอยู่ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า? (ดูข้อ 7-8 ประกอบ)
Q2  วันนี้คุณได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ที่จะรักษาความเชื่อและการดำเนินชีวิตคริสเตียน รวมถึงการประกาศข่าวประเสริฐมากน้อยแค่ไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *