วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2 พงศาวดาร 33:21-34:2 “ลูกไม้หล่นไกลต้น”

มีคำพังเพยที่ว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” ซึ่งมีความหมายว่า ลูกหรือผู้สืบทอด ที่มีความเหมือนทั้งเรื่องดีและร้ายนั้นไม่ต่างจากพ่อแม่ แต่กษัตริย์โยสิยาห์เป็นลูกไม้ที่แตกต่าง เพราะพระองค์ทรงเป็น “ลูกไม้ที่หล่นไกลต้น” เราจะมาดูกันว่า กษัตริย์โยสิยาห์แตกต่างจากพ่อแม่อย่างไร

Q1  กษัตริย์โยสิยาห์ (ลูก) แตกต่างจากกษัตริย์อาโมนผู้เป็นพ่อ และกษัตริย์มนัสเสห์ผู้เป็นปู่อย่างไร โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับพระเจ้า? (ดูข้อ 33:22-23; 34:2 ประกอบ)
Q2  กษัตริย์โยสิยาห์เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า (ในครอบครัว ในโรงเรียน ในที่ทำงาน)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *