วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2 พงศาวดาร 34:1-7 “ปฏิรูป”

กษัตริย์โยสิยาห์เริ่มครอบครองยูดาห์เมื่ออายุ 8 พรรษา ต่อมาอีก 8 ปี เมื่อพระองค์ทรงพระชนมายุได้ 16 ปี พระคัมภีร์บอกกับเราว่า พระองค์ทรงเริ่มต้นแสวงหาพระเจ้า โดยใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าถึง 4 ปี ก่อนที่จะลงมือปฏิรูปในยูดาห์ และกรุงเยรูซาเล็มเมื่อมีพระชนมายุได้ 20 พรรษา

Q1  กษัตริย์โยสิยาห์ทรงปฏิรูป กวาดล้างทั่วทั้งยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มอย่างไรบ้าง? (สังเกตคำกริยา ที่ใช้ในข้อ 3, 4, 5, 7 ประกอบ เช่น กำจัด กวาดล้าง เพื่อจะเข้าใจถึงความรู้สึก และท่าทีภายใน)
Q2  ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า ถึงเวลาหรือยังที่ต้องปฏิรูป (กวาดล้าง กำจัด) บางอย่างออกจากชีวิต เพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติจากชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *