วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฏาคม 2 พงศาวดาร 34:22-33 “หันกลับ”

กษัตริย์โยสิยาห์ไม่เพียงแต่จะพยายามค้นหาความหมายของธรรมบัญญัติที่ได้ยิน ด้วยการไปถามฮุลดาห์หญิงผู้เผยพระวจนะ (ข้อ 22) และเมื่อพระองค์รู้ว่า ตัวพระองค์ บรรพบุรุษของพระองค์ และชนชาติอิสราเอลได้ทำบาปต่อพระเจ้า ด้วยการหันหลังให้พระเจ้า ไปปรนนิบัติพระอื่น รวมทั้งไม่ดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติ สิ่งที่จะตามมา คือ การลงโทษของพระเจ้า กษัตริย์โยสิยาห์จึงสั่งให้ประชาชนทุกคนมาฟังพระวจนะของพระเจ้า (ข้อ 29-30)

Q1  คำว่า “กระทำพันธสัญญา” “สุดจิตสุดพระทัย” “เอาสิ่งน่าเกลียดน่าชังทั้งปวงออกไป” “ตลอดรัชกาลของพระองค์” ในข้อ 31-33 สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของผู้นำที่ดีของกษัตริย์โยสิยาห์ ในการนำประชาชนให้หันกลับมาหาพระเจ้าผู้เที่ยงแท้อย่างไรบ้าง?
Q2  ทบทวนดูว่า มีความผิดบาปใดในชีวิตของคุณ และคุณจะจัดการกับมันอย่างไร? ถ้าคุณเป็นผู้นำของคริสตจักร คุณจะเป็นแบบอย่าง และมีส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องคนอื่นๆ ที่จะหันหลังให้กับความผิดบาป และหันกลับมาติดตามพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *