วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2 พงศาวดาร 35:1-6, 16-19 “ปัสกา”

กษัตริย์โยสิยาห์ไม่เพียงซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้า และให้มีการอ่านธรรมบัญญัติของพระเจ้าให้ประชาชนทุกคนฟัง พระองค์ยังจัดให้รื้อฟื้นเทศกาลปัสกาขึ้นใหม่ด้วย (ข้อ 19)
หมายเหตุ :- เทศกาลปัสกาเป็นเทศกาลที่ระลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าที่ทรงนำชนชาติอิสราเอลหลุดพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ (อ่าน อพยพ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

Q1  พระคัมภีร์ได้บันทึกถึงการถือเทศกาลปัสกาในสมัยของกษัตริย์โยสิยาห์ไว้อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 16, 18 ประกอบ)
Q2  ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า พระเจ้าทรงไถ่/ปลดปล่อย/ช่วยกู้คุณจากเรื่องใดบ้างในช่วงที่ผ่านมา ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *