วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2 พงศาวดาร 35:20-27 “สิ้นพระชนม์”

กษัตริย์โยสิยาห์ครองราชย์ประมาณ 30 ปี ก่อนที่จะเสียชีวิตเพราะเนโคกษัตริย์ของอียิปต์ที่ยกกองทัพขึ้นมาช่วยอัสซีเรียต่อสู้กับบาบิโลน ซึ่งเนโคก็ส่งทูตมาบอกกับกษัตริย์โยสิยาห์ว่า ท่านไม่ได้มาต่อสู้ด้วย และเตือนว่า อย่าออกมาทำสงคราม ไม่เช่นนั้นอาจจะเสียชีวิตได้ (ข้อ 21) แต่กษัตริย์โยสิยาห์ไม่ฟัง ปลอมตัวออกมาสู้รบ ผลคือ กษัตริย์โยสิยาห์เสียชีวิต (ข้อ 23-24)

Q1  จากคำว่า “คร่ำครวญ” “จนทุกวันนี้” “ทำให้เป็นกฎหมาย” สะท้อนให้เห็นความรักความผูกพัน ที่เยเรมีย์และชนชาติอิสราเอลมีต่อกษัตริย์โยสิยาห์? (ดูข้อ 24-25 ประกอบ)
Q2  ถ้าวันนี้คุณต้องจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้า คุณคิดว่า ผู้คนที่อยู่จะแสดงออกต่อการจากไปของคุณอย่างไร? อธิษฐานของให้ประโยคที่ว่า “อยู่ให้คนรัก จากไปให้คนคิดถึง” เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *