วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม โยบ 2:1-10 “มารซาตาน – ผู้ทำลาย”

ถ้าหากมารซาตานไม่สามารถที่จะล่อลวงให้เรามีความสงสัยพระเจ้าได้ หรือให้เรามีจิตใจที่หันเหไปจากพระเจ้าได้ อีกสิ่งหนึ่งที่มารซาตานมักจะทำก็คือ การทำลายร่างกายของเรา การกัดกินชีวิตของเรา ด้วยการทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากในชีวิต เหมือน 1 เปโตร 5:8 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้” ซึ่งโยบเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้

Q1  มารซาตานได้กระทำอย่างไรกับโยบ? (ข้อ 3-7) และโยบตอบสนองอย่างไร? (ข้อ 9)
Q2  คำพูดของโยบที่ว่า “เราจะรับสิ่งดีจากพระหัตถ์ของพระเจ้า และจะไม่รับของไม่ดีบ้างหรือ” หนุนใจคุณอย่างไรที่จะยังยืนหยัดในความเชื่อ แม้ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากก็ตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *