วันพุธที่ 13 สิงหาคม ลูกา 9:18-20 “คำถาม”

ถ้ามีคนบอกว่า “ฉันเป็นคริสเตียน” “ฉันเป็นคนที่ติดตามพระคริสต์” แต่เมื่อถูกถามว่า “พระเยซูคริสต์คือใคร?” กลับไม่สามารถตอบได้ คงจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจน่าดู เช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์เองก็ทดสอบสาวกทั้ง 12 คนของพระองค์ ด้วยการถามคำถามว่า “แล้วพวกท่านเล่าว่า เราเป็นใคร?”

Q1  คุณคิดว่า คำถามของพระเยซูคริสต์ในข้อ 18 ที่ว่า “คนทั้งปวงพูดกันว่า เราเป็นผู้ใด?” กับคำถามในข้อ 20 ที่ว่า “แล้วพวกท่านเล่าว่า เราเป็นใคร?” นั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการมีชีวิตที่ติดตามพระคริสต์?
Q2  ถ้าวันนี้พระเยซูถามคุณด้วย “คำถามเดียวกัน” กับที่ถามสาวกทั้ง 12 คน คุณจะตอบพระองค์ว่าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *