วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม ลูกา 9:57-62 “คิดให้ดี”

ชีวิตที่ติดตามพระคริสต์เป็นชีวิตที่ต้องผ่านการคิดไตร่ตรองแล้วเป็นอย่างดี ไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดเพียงชั่ววูบ หรืออารมณ์พาไป พระเยซูคริสต์ก็ตระหนักดีถึงความจริงในข้อนี้ ดังนั้นในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูคริสต์จึงท้าทายให้คนที่จะติดตามพระองค์คิดให้หนัก ถ้าอยากจะมีชีวิตที่ติดตามพระองค์

Q1  จากคำตอบที่พระเยซูตอบคนที่มาขอติดตามพระองค์ทั้ง 3 คำตอบ (ข้อ 58, 60, 62) สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการมีชีวิตที่ติดตามพระองค์อย่างไร?
Q2  คุณคิดว่า คุณได้คิดดีเพียงพอแล้วหรือยัง ที่ตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์ คุณรู้สึกเสียดายหรือเสียใจหรือไม่ ที่ตัดสินใจมีชีวิตที่ติดตามพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *