วันพุธที่ 20 สิงหาคม ทิตัส 2:1-10 “คำสอนอันมีหลัก”

เปาโลรู้ว่า การเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ที่เชื่อนั้นจะต้องพึ่งพาและอาศัยพระวจนะของพระเจ้า ท่านจึงกำชับอย่างหนักแน่นกับทิตัสว่า “จงสั่งสอนให้สอดคล้องกับคำสอนอันมีหลัก”

Q1  เปาโลได้แบ่งกลุ่มคนที่ทิตัสต้องสอนไว้ 5 กลุ่มคือใครบ้าง และต้องสอนอะไรบ้าง? (ดูข้อ 2, 3, 4, 6, 9 ประกอบ)
Q2  เปาโลเรียกร้องให้ทิตัสดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างทั้งคำพูดและการกระทำ (ข้อ 7-8) คุณจะนำคำแนะนำนี้มาใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *