วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม ทิตัส 3:8-15 “ก้าวข้าม”

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เปาโลทิ้งท้ายไว้ในจดหมายฉบับนี้คือ การทะเลาะ การเถียงกัน ในเรื่องของธรรมเนียมกฎเกณฑ์ต่างๆ และเรื่องเล่าต่างๆ ในความเชื่อของคนยิว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดความแตกแยกมากกว่าจะทำให้เกิดความสามัคคีในคริสตจักรของพระเจ้า

Q1  เปาโลได้ให้คำแนะนำอย่างไรในการก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้ง การแตกเป็นกลุ่มเป็นก๊กในคริสตจักร? (ดูข้อ 8, 10-11, 14 ประกอบ)
Q2  ในคริสตจักร / ในสังคม / ในที่ทำงาน / ในครอบครัว ของเรา อาจจะมีกฎ ธรรมเนียมปฏิบัติหลายๆ ที่ทำกันเป็นเวลานาน ซึ่งคุณอาจจะไม่เห็นด้วยในสิ่งเหล่านั้น คุณจะนำบทเรียนจากพระคัมภีร์ตอนนี้มาใช้ในการก้าวข้ามปัญหาที่มีอยู่ในตัวคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *