วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม ทิตัส 2:15- 3:7 “ขวนขวายกระทำการดี”

ในตอนท้ายของบทที่ 2:14ข. เปาโลทิ้งท้ายไว้ว่า “คนของพระเจ้าเป็นคนที่ขวนขวายกระทำการดี” และยังบอกอีกด้วยว่า ให้พูด ตักเตือน และสอนอย่างหนักแน่น เพื่อจะไม่ให้มีใครหมิ่นประมาทคนของพระเจ้าได้ ในบทที่ 3:1-7 เปาโลจึงขยายความมากขึ้นถึงสิ่งดีที่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเจ้า

Q1  ลองเขียนถึงสิ่งที่เปาโลเรียกร้องให้ผู้ที่เชื่อ “ขวนขวายกระทำการดี” ในเรื่องใดบ้าง? (ดูข้อ 1-3 ประกอบ)
Q2  อะไรคือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้คนของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและกระทำการดีให้สำเร็จ? ความจริงในเรื่องนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการทำการดีเพื่อพระเจ้า (ดูข้อ 5-7 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *