วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2 พงศ์กษัตริย์ 5:8-14 “คาดหวัง”

เอลีชาไม่ได้ออกมาต้อนรับนาอามานด้วยตัวเอง แต่ส่งคนรับใช้ของท่านมาบอกถึงวิธีการรักษาโรคเรื้อน โดยให้ไปจุ่มตัวที่แม่น้ำจอร์แดน 7 ครั้งแล้วท่านก็จะหายโรค (ข้อ 10) ทำให้นาอามานโกรธมาก และจะไม่ทำตามที่เอลีชาบอก แต่สุดท้ายด้วยคำพูดของข้าราชการที่มาด้วย ทำให้นาอามานยอมปฏิบัติตาม และผลคือ ท่านหายจากการเป็นโรคเรื้อน (ข้อ 14)

Q1  คุณคิดว่า ทำไมนาอามานจึงโกรธเอลีชามากจนถึงขนาดที่จะเดินทางกลับ? (ดูข้อ 11-12 ประกอบ)
Q2  อิสยาห์ 55:8-9 ที่ว่า “เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา” พระเจ้าตรัสดังนี้ “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น” ช่วยคุณอย่างไรในเรื่องการคาดหวังต่อพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *