วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2 พงศ์กษัตริย์ 5:15-19 “ข้าพเจ้าทราบแล้ว”

นาอามานกลับมาหาเอลีชาอีกครั้งหลังจากที่หายจากโรคเรื้อน ครั้งนี้เอลีชาออกมาต้อนรับ ซึ่งนาอามานต้องการจะมอบสิ่งของให้แต่เอลีชาไม่รับ เพราะเอลีชารู้ว่า คนที่รักษาไม่ใช่ตัวท่านแต่เป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่องค์เดียว นาอามานจึงเดินทางกลับพร้อมคำอวยพรจากเอลีชาว่า “จงไปโดยสวัสดิภาพเถิด”

Q1  ทำไมเราจึงรู้ว่า นาอามานไม่เพียงแต่หายจากโรคเรื้อนกลับไป แต่ท่านจะกลับไปพร้อมกับความรอดอีกด้วย? (ดูข้อ 15, 17, 18 ประกอบ)
Q2  คำพูดที่ว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า ไม่มีพระเจ้าทั่วไปในโลก นอกจากที่ในอิสราเอล” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณเหมือนกับในชีวิตของนาอามานได้อย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *