วันจันทร์ที่ 22 กันยายน สดุดี 150:1ก “ในสถานนมัสการ”

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

จงสรรเสริญพระเจ้า ในสถานนมัสการของพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2 – 3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คิดถึงคำว่า “จงสรรเสริญพระเจ้า” และ “ในสถานนมัสการ” ลองจิตนาการดูว่า การนมัสการพระเจ้าที่ควรจะมีขึ้นในสถานนมัสการของพระเจ้าควรจะเป็นอย่างไร?
Q2  ลองทบทวนดูว่า ทุกๆ วันอาทิตย์ที่คุณไปนมัสการพระเจ้า คุณเข้าไปด้วยท่าทีอย่างไร? อธิษฐานขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *