วันอังคารที่ 23 กันยายน สดุดี 150:1ข “พื้นฟ้าอันอานุภาพ”

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

จงสรรเสริญพระเจ้า ในสถานนมัสการของพระองค์

จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอานุภาพของพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2 – 3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คิดถึงคำว่า “จงสรรเสริญพระเจ้า” และ “พื้นฟ้าอันอานุภาพของพระองค์” ใช้เวลานี้เดินออกไปนอกบ้านที่คุณสามารถมองเห็นท้องฟ้า เงยหน้าขึ้นมองดูพื้นฟ้าอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและถามตัวเองว่าคุณจะสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องใดบ้าง?
Q2  คุณรู้ไหมว่า เวลาที่คุณมองท้องฟ้า คุณไม่เพียงแต่มองเห็นพระเจ้า แต่พระเจ้าก็กำลังมองดูคุณด้วยเหมือนในสดุดี 14:2 ที่ว่า “พระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูลูกหลานของมนุษย์ ว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาดที่เสาะแสวงหาพระเจ้า” ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการได้ใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *