วันอังคารที่ 30 กันยายน โรม 1:16-17 “ความเชื่อ”

เปาโลมีความปรารถนา และมีความตั้งใจอย่างมากในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้กับผู้คนทุกๆ คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าในกรุงโรม ให้เชื่อและต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด (1:15-16)

Q1  อะไรคือแรงจูงใจ แรงผลักดัน ที่ทำให้เปาโลไม่ “ละอาย” ที่จะประกาศข่าวประเสริฐในกรุงโรม? (ดูข้อ 16, 17 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า “ข่าวประเสริฐ” “ฤทธิ์เดช” “ความรอด” และ “ความเชื่อ” กำลังเกิดผลในชีวิตของคุณอย่างไรในตอนนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *