วันจันทร์ที่ 29 กันยายน โรม 1:8-15 “สามัคคีธรรม”

เปาโลอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเชื่อของพี่น้องที่กรุงโรม (ข้อ 8-9) นอกจากนี้ท่านยังได้แสดงถึงท่าทีของผู้เลี้ยงที่ดีที่ปรารถนาอยากจะกลับไปใช้เวลากับพี่น้องที่นั่น (ทูลขอพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ)

Q1  เปาโลมีความปรารถนาที่อยากจะทำถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องที่กรุงโรมอย่างน้อย 3 ประการคือ? (ข้อ 10-12, 13 และ 14 ประกอบ)
Q2  เปาโลได้ให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับการมีสามัคคีธรรมกับพี่น้อง เพราะรู้ว่า สิ่งนี้จะทำให้ชีวิต คริสเตียนเติบโตขึ้น อธิษฐานขอพระเจ้าที่คุณจะมีชีวิตสามัคคีธรรมกับพี่น้องในคริสตจักรมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *