วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม โรม 1:28-32 “พระเจ้าทรงปล่อย…II”

เปาโลได้ขยายความคำว่า “ใจชั่ว” และ “สิ่งที่ไม่เหมาะ” ออกมาเป็นรายละเอียดไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากสภาพสังคมในปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่

Q1  มีสิ่งใดบ้างที่เปาโลมองว่า เป็นสิ่งที่ทำจาก “ใจที่ชั่ว” และ “ไม่เหมาะสม”? (ดูข้อ 29-31 ประกอบ)
Q2  เปาโลบอกว่า คนที่ประพฤติในข้อ 29-31 นั้นสมควรจะตาย ในขณะเดียวกันท่านยังบอกอีกด้วยว่า “คนเห็นดีกับคนอื่นที่ประพฤติเช่นนั้นด้วย” ก็สมควรจะได้รับโทษเช่นกัน ลองทบทวนดูว่า คุณเป็นคนประเภทไหน “คนที่ทำ” หรือ “คนที่ไม่ได้ทำแต่เห็นดีด้วย” หรือ “คนที่ไม่ได้ทำและไม่ได้เห็นดีด้วย” อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณในเรื่องเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *