วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม โรม 2:17-24 “ทำบ้างหรือเปล่า?”

จากพระคัมภีร์ตอนนี้สะท้อนให้เห็นว่า เปาโลรู้ดีว่า คนยิวนั้นมองตัวเองว่า เป็นคนที่มีความชอบธรรม เนื่องจากรู้พระบัญญัติ สอนบัญญัติ เป็นครูสอน เป็นผู้นำทางความรู้ ในขณะที่คนต่างชาติไม่มี เพราะตัวท่านเองก็คิดอย่างนั้นก่อนที่จะกลับใจมาเชื่อในพระเยซูคริสต์

Q1  เปาโลให้เหตุผลอย่างไรว่า การรู้ การสอน การเป็นครู การเป็นผู้นำความรู้ ด้านธรรมบัญญัติ ไม่ได้ทำให้คนเรากลายเป็นคนชอบธรรม? (ดูข้อ 21, 22, 23, 24 ประกอบ สังเกตประโยคคำถามที่ลงท้ายว่า “หรือเปล่า”?)
Q2 ชีวิตของคุณเป็นเหมือน หรือแตกต่างจากพระคัมภีร์ข้อ 24 ที่ว่า “คนต่างชาติ (คนไม่เป็นคริสเตียน)พูดหยาบหยามต่อพระนามของพระเจ้าก็เพราะท่านทั้งหลาย (ชีวิตคุณ)”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *