วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม โรม 3:27-31 “เอาอะไรมาอวด”

เป็นอีกครั้งที่เปาโลใช้คำถามที่รู้คำตอบอยู่แล้ว ถามผู้อ่านจดหมายของท่าน เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านได้คิด และตระหนักถึงความสำคัญของเนื้อหาที่ท่านพยายามจะกล่าวเน้น และย้ำที่ตรงนี้

Q1  เปาโลกำลังท้าทายให้เราคิดว่า ถ้าเราอยากจะเอาอะไรมาอวดเกี่ยวกับความชอบธรรม สิ่งเดียวที่เราสามารถจะอวดได้คือ? (ดูข้อ 27ข., 28ข., 30 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า คุณจะอวด (เป็นพยาน) เกี่ยวกับพระเจ้า และความชอบธรรม (ความรอด) ที่คุณได้รับจากพระเยซูคริสต์กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน ที่ทำงาน แถวบ้าน หรือคนในครอบครัวที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *