วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม โรม 6:15-23 “ค่าจ้าง 2 แบบ”

เปาโลใช้คำอุปมาเรื่องทาสซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของนาย ต้องทำตามคำสั่งทุกอย่างที่นายสั่ง โดยเปรียบเทียบกับชีวิตเก่าในอดีตว่า เป็นทาสของความบาป แต่ชีวิตใหม่ในปัจจุบัน เป็นทาสของพระเจ้า ดังนั้นผู้ที่เชื่อต้องตระหนักว่า วันนี้ชีวิตใหม่เป็นของพระเจ้า อย่ากลับไปเป็นทาสของความบาปอีก

Q1  เปาโลไม่เพียงแต่พูดถึงการเป็นทาสเท่านั้น ท่านยังบอกถึงค่าจ้างของการเป็นทาสด้วย ซึ่งค่าจ้างของการเป็นทาสความบาป และค่าจ้างของการเป็นทาสของพระเจ้านั้นแตกต่างกัน ค่าจ้างทั้ง 2 แบบแตกต่างกันอย่างไร? (ดูข้อ 19, 22, 23 ประกอบ)
Q2  ทบทวนชีวิตของคุณวันนี้ว่า คุณเป็นทาสของความบาป หรือ เป็นทาสของพระเจ้า? และค่าจ้างแบบไหนที่คุณต้องการ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *