วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม โรม 7:1-6 “ทำตามตัวอักษร?”

เปาโลใช้ภาพความสัมพันธ์ในชีวิตสามีภรรยามาอธิบายชีวิตใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตปกติในเวลานั้น ถ้าผู้หญิงคนใดแต่งงาน และสามีเสียชีวิต ก็สามารถแต่งงานใหม่ได้และอยู่ภายใต้การดูแลปกครองของสามีใหม่ แต่ถ้าผู้หญิงคนใดแต่งงานแล้ว แต่ไปหลับนอนกับชายอื่น ผลที่ได้รับคือ การถูกหินขว้างจนตาย เหมือนค่าจ้างของความบาปในบทที่ 6:23

Q1  ชีวิตที่เกิดผล (ข้อ 4) และ ชีวิตใหม่ตามลักษณะพระวิญญาณ (ข้อ 6ข) หมายความว่าอย่างไร? (ดูข้อ 5, 6ก ประกอบ)
Q2  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ “ได้ตายจากธรรมบัญญัติที่ได้ผูกมัดเราไว้ เพื่อเราจะไม่ได้ประพฤติตามตัวอักษร” ทบทวนชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณวันนี้ว่า คุณกำลังพยายาม “ทำตามตัวอักษร” เหมือนทาสที่ทำตามคำสั่งนาย หรือ “ทำด้วยความรัก” เหมือนภรรยาที่ปรนนิบัติสามี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *