วันพุธที่ 29 ตุลาคม โรม 7:13-20 “บาปที่ฝังตัว”

หลายๆ ครั้งที่เรามักจะโทษกฎ บทบัญญัติ หลักการต่างๆ เวลาที่เราผิด หรือทำไม่ได้ โดยบอกว่า กฎเหล่านั้นมันยากเกินไป ไม่เข้ากับยุคสมัย มันไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน แต่สิ่งที่เปาโลอยากพูดกับเราผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้คือ กฎหรือบทบัญญัตินั้นถูกต้อง ดีและเหมาะสมอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ทำให้กฎหรือบทบัญญัติกลายเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่ดี คือ บาปที่อยู่ในชีวิตของเรานั่นเอง (บาป ตามความหมายดั้งเดิมคือ การพลาดเป้า หรือถ้าเราจะพูดเป็นภาษาของเราก็คือ การไม่เชื่อฟังพระเจ้านั่นเอง)

Q1  จากคำพูดของเปาโลในข้อ 15 ที่ว่า “ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเอง เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำ แต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้น” ช่วยให้เห็นภาพของบาปที่ฝังตัวอยู่ในมนุษย์ทุกคนอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 20 ประกอบ)
Q2  ในชีวิตของคุณยังมี “บาปอะไรที่ฝังตัว” อยู่บ้าง ใช้เวลานี้อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่จะปลดปล่อยคุณออกจากบาปเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *