วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม โรม 7:21-25 “กฎ 2 แบบ”

ปัญหาบาปที่ฝังอยู่ในตัวของท่าน และมนุษย์ทุกคน ทำให้เปาโลเห็นถึงความจริงที่สะท้อนอยู่ในชีวิตของคนเราทุกๆ คน โดยท่านได้พูดออกมาในทำนองตัดพ้อและหมดหวังในชีวิตว่า “โอย ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้” (ข้อ 24)

Q1  เปาโลได้พูดถึง กฎ 2 แบบที่อยู่ในตัวของท่าน โดยมีกฎอันหนึ่งทำให้ท่านต้องสมเพชตัวเอง และกฎอีกอันที่จะทำให้ท่านมีชัยชนะเหนือความบาปที่ฝังในตัว กฎ 2 แบบนั้นคืออะไร? (ดูข้อ 22, 25 ประกอบ)
Q2  เปาโลขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่เข้ามามีส่วนในชีวิตของเปาโล และทำให้เปาโลสามารถทำตามกฎที่ทำให้มีชัยชนะเหนือความผิดบาป คุณคิดว่า พระเยซูคริสต์จะเข้ามามีส่วนในชีวิตของคุณ และช่วยให้คุณทำตามกฎที่ทำให้คุณมีชัยชนะเหนือความผิดบาปได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *