วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน บทเพลงคร่ำครวญ 3:24-26 “รอคอย”

25 พระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่
และทรงดีต่อคนที่แสวงพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ คำว่า “ทรงดี” “คอยท่า” และ “แสวงหา” มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร?
Q2  การที่คุณรู้ว่า “พระเจ้าทรงดี” หนุนใจคุณอย่างไรในการรอคอยบางสิ่งบางอย่างในชีวิต?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *