วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน โรม 8:18-25 “บุตรพระเจ้า”

แม้ว่าการได้เป็นบุตรของพระเจ้า และการเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ จะเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจยินดี แต่ในขณะเดียวกันการดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นบุตรของพระเจ้า และให้สมกับเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลย เพราะนั่นหมายถึงต้องแลกมาด้วยความทุกข์ยากลำบากภายใต้สังคมโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยความผิดบาป

Q1  เปาโลได้บอกถึงเคล็ดลับที่จะรักษาความเชื่อ และดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้าไว้อย่างน้อย 3 ประการคือ? (ดูข้อ 18, 19, 21, 24, 25 ประกอบ)
Q2  อะไรคือสิ่งที่ยากสำหรับคุณในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าให้คุณสามารถดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นบุตรของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *