วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน โรม 9:14-18 “สิทธิอำนาจ & ความหมายของพระคุณ”

จากเนื้อหาในประวัติศาสตร์ในเรื่อง เอซาว กับ ยาโคบ อาจจะทำให้บางคนเกิดคำถามในใจ แต่ไม่กล้าพูดออกมา เพราะเป็นคำถามที่มีต่อพระเจ้า ซึ่งเปาโลก็ช่วยพูดออกมาดังๆ ในข้อ 14 ว่า “ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไร พระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมหรือ มิใช่เช่นนั้น”

Q1  คำตอบของเปาโล ช่วยให้เราเข้าใจถึงสิทธิอำนาจของพระเจ้า และความหมายของพระคุณมากขึ้นอย่างไร? (ดูข้อ 15, 16, 18 ประกอบ)
Q2  จากคำถาม และคำตอบของเปาโล ช่วยให้คุณเข้าใจ และซาบซึ้งถึงความหมายของพระคุณพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของคุณมากขึ้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *