วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 1 พงศ์กษัตริย์ 18:20-40 “ไฟจากฟ้า”

เอลียาห์ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า ได้ทำการแข่งขันกับผู้เผยพระวจนะของพระบาอัลจำนวน 450 คน โดยให้นำเอาวัว 2 ตัว มาผ่าและวางไว้บนแท่นบูชา และให้แต่ละฝ่ายร้องเรียกพระของตนให้กระทำการอัศจรรย์ด้วยการส่งไฟลงมาจากฟ้ามาเผาไหม้เครื่องบูชา ซึ่งเมื่อถึงเวลาฝ่ายของพระบาอัลได้ทำพิธีก่อนซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เอลียาห์แค่อธิษฐานก็มีไฟจากฟ้าตกลงมาไหม้เครื่องเผาบูชาทั้งหมด

Q1  อะไรคือเป้าหมายของพระเจ้าที่ทรงกระทำการอัศจรรย์ผ่านไฟจากฟ้าในครั้งนี้? (ดูข้อ 21, 36, 37, 39 ประกอบ)
Q2  หลายครั้งพระเจ้าไม่สามารถทำการอัศจรรย์ในชีวิตของคุณ หรือ ส่งไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงมาในชีวิตของคุณ เป็นเพราะคุณมีรูปเคารพอื่นๆ ในชีวิตของคุณ นอกเหนือจากพระเจ้า ทบทวนชีวิตของคุณ และหันหลังให้กับรูปเคารพเหล่านั้น เพื่อการอัศจรรย์/การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ
ปล. รูปเคารพไม่ได้จำเป็นต้องหมายถึง รูปปั้น หรือสิ่งของในความเชื่ออื่นเท่านั้น แต่ยังหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่คุณให้ความสำคัญ และยกให้เป็นอันดับหนึ่งเหนือพระเจ้า ไว้วางใจในสิ่งเหล่านั้นมากกว่าไว้วางใจในพระเจ้า อาจจะเป็นเงินทอง ชื่อเสียง อำนาจ ความสามารถ ความรู้ บุคคล ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *