วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-16 “ขนมก้อนเล็ก”

เอลียาห์เริ่มต้นชีวิตผู้เผยพระวจนะเกี่ยวกับการอัศจรรย์ ด้วยการบอกอาหับว่า จะไม่มีฝนตกในแผ่นดิน ถึง 3 ปี 6 เดือน และได้รับประสบการณ์ในการอัศจรรย์ด้วยการถูกเลี้ยงด้วยกา (นำขนมปังและเนื้อมาให้ทุกเช้าเย็น) และในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บรรยายถึงการอัศจรรย์ที่เอลียาห์ได้ทำ คือ การทำให้แป้ง และน้ำมันไม่หมดไปจากหม้อ จนกว่าฝนจะตกลงมาในแผ่นดิน

Q1   คุณคิดว่า การทำขนมก้อนเล็กมาให้เอลียาห์ก่อน เกี่ยวข้องอย่างไรกับการอัศจรรย์ที่แป้งและน้ำมันไม่หมดไปจากหม้อ?
Q2  ก่อนที่ลาซารัสจะฟื้นขึ้นมาจากความตาย พระเยซูคริสต์พูดกับมารธาผู้เป็นพี่สาวว่า “เราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” วันนี้คุณพร้อมจะมอบชีวิต (ขนมก้อนเล็ก) ไว้กับพระเจ้า และพร้อมที่จะได้เห็นการอัศจรรย์ (ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า) ในชีวิตของคุณหรือไม่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *