วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน อพยพ 17:8-16 “ยกมือขึ้น”

หลังจากที่โมเสสพาชนชาติอิสราออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์ เมื่อเดินทางมาถึงที่ตำบลเรฟีดิม คนอามาเลขได้ยกกองทัพมาโจมตีอิสราเอล ซึ่งนับเป็นสงครามครั้งแรกในชีวิตของชนชาติอิสราเอล หลังจากที่ไม่ได้ทำสงครามมากว่า 430 ปี และที่นี่มีการอัศจรรย์เล็กๆ เกิดขึ้น

Q1  พระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรย์เหนือสงครามครั้งนี้อย่างไร? (ดูข้อ 11-12 ประกอบ)
Q2  การอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับการที่โมเสส อาโรน และเฮอร์ ได้กระทำตามที่พระเจ้าสั่ง คุณจะนำตัวอย่างที่ดีของทั้ง 3 คนไปใช้และทำให้เกิดการอัศจรรย์ขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *