วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน โยชูวา 6:1-21 “เดินรอบกำแพง”

โยชูวาเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เห็นการอัศจรรย์ในแผ่นดินอียิปต์ และผู้รับช่วงการเป็นผู้นำต่อจากโมเสส โยชูวาได้ทำการอัศจรรย์แรกคือ การเดินข้ามแม่น้ำจอร์แดน และในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นการอัศจรรย์ครั้งที่ 2 ในชีวิตของโยชูวา

Q1  พระเจ้าทรงสั่งให้โยชูวา ทำสงครามกับเมืองเยรีโค ด้วยการนำหีบพันสัญญาของพระเจ้า และประชาชนเดินรอบกำแพงเมือง 7 วัน โดยใน 6 วันแรก ให้เดินวันละ 1 รอบ และไม่ให้ส่งเสียงใดๆ ส่วนวันที่ 7 ให้เดิน 7 รอบ โดยในรอบที่ 7 ให้ส่งเสียงดัง หลังจากนั้นกำแพงเมืองจะพังลง และชัยชนะจะเป็นของโยชูวา และอิสราเอล โยชูวา และชนชาติอิสราเอลทำตามคำสั่งของพระเจ้าทุกอย่าง คุณคิดว่า “การเชื่อฟัง” “การอัศจรรย์” และ “ความสำเร็จ” มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  คุณคิดว่า “การเชื่อฟัง” “การอัศจรรย์” และ “ความสำเร็จ” จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *