วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม โรม 13:11-14 การอยู่ร่วมกับผู้อื่น V – ดำเนินชีวิตในความสว่าง

การดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขในสังคม ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องยอมหรือทำตามทุกอย่างเหมือนคนอื่น จนไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ ในอีกด้านหนึ่งเปาโลก็หนุนใจผู้เชื่อทุกคนที่จะดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้า ให้สมกับเป็นลูกของความสว่างด้วย

Q1  ชีวิตที่ดำเนินในความสว่างที่เปาโลพูดถึง หมายถึงการดำเนินชีวิตแบบไหน? (ดูข้อ 12, 13, 14 ประกอบ)
Q2  อะไรคือตัณหาของเนื้อหนังที่คุณควรจะทิ้งเสีย? และอะไรคือ การประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์ที่คุณควรจะมีในชีวิต?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *