วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม โรม 13:8-10 การอยู่ร่วมกับผู้อื่น IV – รักเพื่อนบ้าน

เปาโลหันมาพูดถึงการดำเนินชีวิตกับคนภายนอกที่ไม่ใช่คริสเตียน โดยได้อ้างถึงคำสอนในพระคัมภีร์เดิมทั้ง 5 ข้อด้วยกัน (เป็นบัญญัติ 10 ประการถึง 4 ข้อ) สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า เปาโลไม่ได้กีดกัน หรือขัดแย้งกับธรรมบัญญัติ และการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ แม้ว่าท่านจะพูดถึงความขัดแย้งในเรื่องธรรมบัญญัติ ความเชื่อ และความชอบธรรมในบทที่ 1-8 ของหนังสือโรม

Q1  อะไรคือ หลักการสำคัญที่ทำให้การอยู่กับเพื่อนบ้านแล้วมีความสงบสุข? (ดูข้อ 8, 10 ประกอบ)
Q2  ใครคือเพื่อนของคุณ ที่คุณควรจะรักเขาเหมือนกับรักตัวคุณเอง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *