วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม โรม 15:22-33 “ใจที่ผูกพัน”

ในตอนท้ายของหนังสือโรม เปาโลหันกลับมาพูดถึงความผูกพันที่ท่านมีต่อพี่น้องในคริตจักรที่โรม ท่านมีความตั้งใจอยากจะกลับมาหา แต่ท่านเองมีพันธกิจที่ต้องทำ ท่านมีความหวังใจว่า ท่านจะไปเยี่ยมพี่น้องที่นั้นไม่วันใดก็วันหนึ่ง

Q1  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เปาโลยังไม่สามารถกลับไปหาพี่น้องที่กรุงโรม? (ดูข้อ 24, 25-26)
Q2  แม้ว่าเปาโลจะไม่สามารถกลับไปหาพี่น้องที่กรุงโรมได้ เพราะติดภารกิจหลายอย่าง แต่ท่านก็ไม่หยุดที่จะอธิษฐานเผื่อ (ดูข้อ 30-33 ประกอบ) คิดถึงคนที่คุณรัก คนที่คุณรู้จัก และไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานแล้ว ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *