วันพุธที่ 10 ธันวาคม โรม 15:14-21 “ประกาศ”

เปาโลย้อนกลับมาพูดอย่างตรงไปตรงมา ถึงสิ่งที่เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจของท่านนั้นคือ “การประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์” เปาโลเตือนความจำพี่น้องที่กรุงโรมให้คิดถึง ข่าวประเสริฐที่พวกเขาได้รับนั้น เป็นผลมาจากที่เปาโลประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ และได้กระทำการอัศจรรย์ในพระนามของพระองค์ เปาโลกำลังบอกว่า การได้รับความรอดไม่ใช่จุดสิ้นสุดของพันธกิจ แต่เป็นการเริ่มต้นของพันธกิจ

Q1  คุณคิดว่า อะไรทำให้เปาโลมีจิตใจที่อยากจะประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์อยู่เสมอไม่ขาด? (ดูข้อ 16, 18, 20, 21 ประกอบ)
Q2  “คนที่ไม่เคยได้รับคำบอกเล่าเรื่องพระองค์ก็จะได้เห็น และคนที่ไม่เคยได้ฟังจะได้เข้าใจ” ประโยคนี้เตือนสติคุณให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *