วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม มัทธิว 1:18-25 “โยเซฟ”

เรื่องราวของโยเซฟไม่ได้มีบันทึกมากนักในรายละเอียด เราเพียงแต่รู้ว่า โยเซฟเป็นคู่หมั้นของมารีย์ เป็นคนในตระกูลดาวิด และกำลังจะแต่งงาน นอกจากนี้โยเซฟยังเป็นคนที่ธัมมะ และน่าจะเป็นคนที่มีความคิด สุขุม รอบครอบ ไตร่ตรองในทุกๆ เรื่องก่อนที่จะลงมือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ดูจากการที่ท่านตัดสินใจจะถอนหมั้นอย่างลับๆ) พระเจ้าทรงดึงโยเซฟเข้ามาสู่คริสตมาสแรกของโลก โดยการทำให้มารีย์คู่หมั้นของเขาท้อง ซึ่งในเวลานั้นโยเซฟน่าจะกลุ้มใจ และคิดมากในเรื่องนี้ จนสุดท้ายตัดสินใจจะถอนหมั้น ซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่เขาคิดได้ แต่พระเจ้าไม่คิดเหมือนโยเซฟ พระองค์ทรงส่งทูตสวรรค์มาคุยกับโยเซฟในความฝัน

Q1  คำพูดของทูตสวรรค์ในข้อ 20-23 ช่วยให้โยเซฟตัดสินใจรับมารีย์มาเป็นภรรยา และมีส่วนร่วมใน คริสตมาสครั้งแรกของโลกอย่างไร? (พิจารณาคำว่า “อย่ากลัว” “โดยเดชพระวิญญาณ” “เยซู – ผู้ช่วยให้รอด” “สำเร็จตามพระวจนะ” ประกอบ)
Q2  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 – 3 รอบ “ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล” คุณคิดว่า คริสตมาสเป็นแผนการของพระเจ้าสำหรับคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *