วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม ลูกา 1:26-38 “มารีย์ I”

มารีย์กำลังเตรียมตัวจะแต่งงานกับโยเซฟคู่หมั้นของเธอ แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาบอกว่า เธอจะตั้งครรภ์โดยเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่ผ่านการแต่งงาน ซึ่งก็เป็นไปตามนั้น เมื่อเธอไปบอกับโยเซฟ โยเซฟจึงตั้งใจจะถอนหมั้น เพราะผลของการตั้งครรภ์โดยไม่แต่งงาน คือ การถูกขว้างด้วยก้อนหินให้ตาย เนื่องจากถือเป็นบาปร้ายแรงในเรื่องการล่วงประเวณี

Q1  คำพูดของทูตสวรรค์ในข้อ 28, 30, 31-33, 35 และ 37 ช่วยให้มารีย์ยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเธอได้อย่างไร?
Q2  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 – 3 รอบ “เพราะว่า ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้” คุณคิดว่า คริสตมาสเป็นเทศกาลพิเศษ ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *