วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม มัทธิว 2:1-12 ”ทบทวน”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ค่อยๆ ปล่อยความคิดของคุณไปตามเนื้อเรื่องที่อ่าน ไม่ต้องกังวลว่า จะได้รับบทเรียนอะไร ค่อยๆ ให้เนื้อหาของพระคัมภีร์ซึมซับเข้าไปในความคิดของคุณ

Q1  ลองนั่งทบทวนดูว่า ในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับคริสตมาสอย่างไร อะไรคือบทเรียนที่ยังฝังอยู่ในความคิดของคุณ
Q2  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการได้ใช้เวลาใคร่ครวญตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *