วันพุธที่ 31 ธันวาคม สดุดี 90:12-17 “ทบทวนชีวิต IV”

15 ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยินดีให้มากวัน เท่ากับที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยากนั้นและให้มากปีเท่ากับที่ข้าพระองค์ได้ประสบการร้าย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่อกับคำว่า “ยินดี” “เท่ากับ” “ทุกข์ยาก” “ประสบการร้าย” คำเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของผู้เขียนอย่างไร? ระหว่าง “ชีวิตที่มีความยินดี” กับ “ชีวิตที่ประสบความทุกข์ยาก”
Q2  ลองคิดถึงชีวิตของคุณตลอดปีที่ผ่านมาว่า มีสิ่งใดบ้างที่เป็นความทุกข์ยาก ประสบการร้ายๆ ลองเขียนสิ่งเหล่านั้นออกมาสัก 10 อย่าง และลองถามตนเองว่า พระเจ้าทรงอยู่ตรงไหนในเหตุการณ์เหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *