วันศุกร์ที่ 9 มกราคม ลูกา 14:1-6 “พระเยซูรักษาชายที่เป็นโรคมานน้ำ”

เหตุการณ์นี้แม้จะไม่ได้เกิดขึ้นในธรรมศาลาแต่ยังเป็นวันสะบาโต และดูเหมือนว่า การรักษาโรคในวันสะบาโตของพระเยซูคริสต์ครั้งนี้เป็นความตั้งใจของพระเยซูคริสต์ที่จะกระทำออกมา ไม่เหมือน กับครั้งก่อนๆ ที่พวกฟาริสีพยายามจะจับผิดพระเยซูคริสต์ในเรื่องนี้

Q1  พระเยซูคริสต์ทรงใช้คำถามที่รู้คำตอบอยู่แล้ว 2 คำถามคือ 1# “ถ้าจะรักษาคนป่วยในวันสะบาโตจะผิดพระบัญญัติหรือไม่?” คำตอบคือ “ผิด” และ 2 # “คนไหนในพวกท่าน ถ้าจะมีลาหรือโคตกบ่อ จะไม่รีบฉุดลากมันออกในวันสะบาโตหรือ?” คำตอบคือ “ช่วย” แต่น่าแปลกใจที่ไม่มีใครกล้าตอบทั้ง 2 คำถาม (ข้อ 4, 6) คุณคิดว่า ทำไมจึงไม่มีใครกล้าตอบคำถามทั้ง 2 คำถาม ทั้งๆ ที่รู้คำตอบอยู่แล้ว?
Q2  ถ้าเปลี่ยนคำถามใหม่ว่า “คริสเตียนที่รักพระเจ้าควรจะไปนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์หรือไม่?” คุณจะตอบว่า …………….. กับ “ถ้าท่านรู้ว่า การไปเที่ยวกับเพื่อนในคืนวันเสาร์ หรือ การดูบอล หรือ เล่น Facebook จนดึกดื่น อาจจะทำให้ท่านตื่นมานมัสการพระเจ้าไม่ทัน ท่านจะเลิกไปเที่ยวกับเพื่อน เลิกดูบอล และเลิกเล่น Facebook หรือ?” คุณจะตอบว่า …………………..อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้ง และคิดดูว่า พระเจ้าอยากสอนคุณเกี่ยวกับเรื่องท่าทีในการไปนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *