วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม ลูกา 13:10-17 “พระเยซูรักษาหญิงหลังโกง”

เหตุการณ์นี้เป็นครั้งที่ 5 ที่พระเยซูคริสต์ทรงทำการรักษาคนป่วยในวันสะบาโต และที่น่าสนใจคือ พระองค์ทรงรักษาผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องทนเจ็บป่วยจากอาการหลังโกง เนื่องจากมีผีเข้าสิง (น่าจะเป็นผลจากวิญญาณชั่ว จนทำให้ร่างกายผิดปกติแต่ไม่มีใครรู้ รวมถึงตัวของผู้หญิงที่เจ็บป่วย ทุกคนอาจจะคิดว่า เป็นการเจ็บป่วยธรรมดา) ซึ่งการรักษาของพระเยซูคริสต์ก่อให้เกิดความไม่พอใจขึ้นอีกครั้งจนแม้แต่นายธรรมศาลาพูดว่า “มีหกวันที่ควรจะทำงาน ในหกวันนั้นจงมาให้รักษาโรคเถิด แต่ในวันสะบาโตนั้นอย่าเลย”

Q1  พระเยซูคริสต์ทรงให้เหตุผลอย่างไรในการรักษาหญิงหลังโกงในวันสะบาโต? (ดูข้อ 15-16 ประกอบ)
Q2  ในวันอาทิตย์เราอาจจะเหมือนหญิงคนนี้ที่เดินหลังโกง (แบกปัญหา และภาระต่างๆ) เข้าไปนมัสการพระเจ้า แต่สิ่งที่เราจะต้องตระหนักและเตือนตัวเองเสมอว่า ตอนเราเดินออกจากสถานนมัสการของพระเจ้า เรายังเดินหลังโกง (แบกปัญหาและภาระต่างๆ) กลับบ้านเหมือนเดิม หรือ เดินตัวตรง (มอบปัญหาและภาระต่างๆ ไว้กับพระเจ้า) พร้อมกับรับพระพรของพระเจ้ากลับบ้าน อธิษฐานเผื่อชีวิตของคุณสำหรับการไปนมัสการพระเจ้าทุกๆ วันอาทิตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *